Egyéb kategória

Nagymácséd, Alsószeli, Felsőszeli, Jóka, Deáki, Hidaskürt

A népviseleteket varrta:

Kutak Józsefné Gál Anna (1954)

Öregapa vászongatyába, kék kötényben
Öregmama delin fejkendőben
Vőlegény fekete ünneplőben
Menyasszony feketében, fehér fátyolban
Fiatalasszony főkötőben
Legény regrutaöltözékben
Lány virágos ruhában
Kisbaba csíkos pólyában