A népviseleteket varrta:

Bodnár Lászlóné Vasko Júlia (1962)

Apa (nagyszülő) téli ünneplő viseletben, fekete posztó csizmanadrágban, szőttes kötényben
Mama (nagyszülő) téli ünneplő viseletben; kabátban (felsőszoknya) és vállkendőben
Gazda (fiatalember) hétköznapi öltözetben, gyolcsgatyában, kék kötényben, pehájban, felálló karimájú gömbölyű posztókalapban
Asszony (fiatalasszony) magosan záródó, bársonycsíkokkal és piros farkasfogakkal díszített pruszlikban
Fiúgyermek rojtos vászongatyában
Jánygyermek haja kettéválasztva, fülnél sodrás, hátul csurkába fogva, derekán zsalikendő
Pólyás gyermek finom gyolcsban